film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 20. 6. 2024 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Zvláštní vlaky na Čiernohronské železnici 20.4.2013Zvláštní vlaky na Čiernohronské železnici   Jarní a podzimní období patří k těm nejvíce fotogenickým. Zatímco na jaře nás okouzluje probouzející se příroda s pestrostí květů, na podzim vykouzlí první ranní mrazíky na listech celou škálu teplých barev. Ovšem pro fanoušky železnice letošní rok teprve začíná. V květnu se otevírají železniční muzea a spolky začínají pořádat první jízdy pro veřejnost. Nám se ještě v dubnu naskytla příležitost vychutnat si jízdy zvláštních vlaků na poněkud užším rozchodu, 760 mm původně lesní Čiernohronské železnice v Čiernom Balogu a okolí.

  Doprava dřeva z Horehroní byla po několik století doménou vodních toků. Stávající bystřiny v okolních údolích nebyly pro splavování dřeva moc vhodné. Bylo nutné koryta upravovat a budovat vodní nádrže k zajištění dostatku vody pro splavení vytěženého dřeva, kulatiny, spíše kratších polen. Úzkorozchodná železnice s rozchodem 750 mm si vydobyla svoje místo již v roce 1878 při dopravním spojení mezi železárnami v Podbrezové a slévárnou v Hronci. Původní plány lesní železnice počítaly s vybudováním spojení mezi pilami v Čiernom Balogu a Hronci a s napojením na normálněrozchodnou železnici v Podbrezové. První část trati z Čierneho Baloga do Hronca byla dána do provozu v roce 1909 a železnice měla maďarský název Feketegaramvölgyi Vasút (F.G.V.), přeloženo jako „Dráha v údolí Čierného Hronu“. Následná dostavba trati z Hronca do Podbrezové si vyžádala změnu v projektu. Kvůli rozvoji hutí v Podbrezové došlo mezitím k posunutí železniční stanice a napojení lesní železnice kvůli stísněným podmínkám muselo být provedeno jinak. V roce 1910 byla z Chatimechu vybudována normálněrozchodná vlečka do Hronca vedená paralelně se zmiňovanou hutní úzkorozchodnou tratí a v Hronci bylo vybudováno překladiště mezi lesní železnicí a normálněrozchodnou vlečkou. Další rozšiřování sítě lesní železnice nebylo přerušeno ani během 1. světové války, kdy byli na zemních pracích nasazeni především váleční zajatci. V nově vniklé Československé republice byla lesní železnice přejmenována na Čiernohronskou lesní dráhu (Č.H.L.D.) a neustávalo ani budování dalších odboček do okolních údolí. Délka všech tratí lesní železnice dosáhla úctihodných 132 km. V letech 1927 - 1962 byla v úseku Čierny Balog - Hronec zavedena osobní doprava. Bohužel ani tato lesní dráha nemohla odolávat dostupné a operativní automobilové dopravě. Postupně v 60. letech začalo docházet k omezování provozu, redukci železniční sítě a 31. prosince 1982 byl provoz ukončen na zbývajících 36 km trati. Z nařízení vlády SSR měla být lesní železnice do konce roku 1985 kompletně zlikvidována.

  Ještě v roce 1982 se díky nadšencům podařilo lesní železnici zapsat na seznam státních kulturních památek. V roce 1983 vznikl ve Vydrovské dolině bezplatný pracovní tábor „Strom života“, jehož brigádníci pomáhají při obnově železničky. Slavnostní zahájení obnoveného provozu na lesní železnici, výletních vlaků pro veřejnost, bylo 1. května 1992. Centrum Čiernohronské železnice je v Čiernom Balogu, odkud jsou vypravovány výletní vlaky pro veřejnost. Pro letošní rok 2013 jsou v nabídce tyto vlaky:

  • „Výlet Hrončianskou dolinou“ - výletní vlaky červené trasy na nejdelším 12km úseku trati z Čierneho Baloga do Chvatimechu.
  • „V ústrety Lesníckemu skanzenu“ - výletní vlaky zelené trasy do Vydrovské doliny v 2km úseku Čierny Balog - Vydrovo skanzen. Další 2km úsek trati Vydrovo skanzen - Korytárske - Vydrovo je z důvodu opravy trati momentálně vyloučen.
  • „Dedinou popod Pustý vrch“ - výletní vlaky modré trasy v 4km úseku Čierny Balog - Dobroč.

  Hlavní výletní sezóna je od 1. května do 30. září. V období hlavních letních prázdnin jezdí výletní vlaky denně. V období mimo letní prázdniny jezdí vlaky jen na požádání a pro určitý minimální počet cestujících. Podrobné podmínky jsou uvedeny na skládacím letáčku. Mimo tyto vypravované sezónní výletní vlaky je taktéž možné si objednat mimořádný vlak kdykoliv po celý rok.

  Slavnostní zahájení letošní sezóny je plánováno na 1. května 2013. Ovšem naše zvláštní vlaky byly organizačním týmem připraveny ještě 10 dní předem. V sobotu dopoledne nás čekala projížďka úseků tratí Čierny Balog - Dobroč a Čierny Balog - Šánské. Vozby vlaků se zhostily parní lokomotivy U45.903 a U34.904 se soupravou osobních vozů a prázdných plošinových vozů. Soupravy vlaků se v průběhu dne měnily dle rozpisu. Začátek byl brzy ráno v 6:30 v Čiernom Balogu, aby bylo možné využít ranního slunečního násvitu. V pohodové atmosféře byla dopolední část programu ukončena v 11:30 v Čiernom Balogu. Hodinová polední přestávka na oběd nám přišla vhod. První odpolední jízda byla opět z Čierneho Balogu do Dobroče. V další části programu z technických důvodů odpadla jízda do Vydrovské doliny, což nakonec bylo ku prospěchu věci. Odpolední jízda s opleny loženými kládami z Čierneho Baloga byla náročnější a dostatek času nám umožňoval zajet do Hronca místo do původně plánované výhybny Šánské. Odpoledne nás také trochu zradilo vrtkavé jarní počasí a zkropil nás jarní déšť.

  Průběh sobotních jízd zvláštních vlaků je zdokumentován v sestřihu, který chronologicky zachycuje průběh akce. V sestřihu je patrné, že zima je definitivně pryč, zbytky sněhu se drží jen na stinných místech a hučící Čierny Hron odvádí pryč vody jarního tání.Další informační zdroje:

Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 591 MBWebM: 569 MB
 1   Čierny Balog ráno avi 13,4 MB  wmv 12,5 MB 
 2   Dopolední jízda Čierny Balog - Dobroč avi 41,9 MB  wmv 39,2 MB 
 3   Dopolední jízda Dobroč - Čierny Balog avi 33,5 MB  wmv 31,2 MB 
 4   Zbrojení avi 16,3 MB  wmv 15,4 MB 
 5   Čierny Balog - Šánské avi 21,2 MB  wmv 20,2 MB 
 6   Dopolední jízda Šánské avi 30,6 MB  wmv 27,4 MB 
 7   Dopolední jízda Šánské - Čierny Balog avi 46,2 MB  wmv 42,6 MB 
 8   Čierny Balog avi 21,2 MB  wmv 19,9 MB 
 9   Odpolední jízda Čierny Balog - Dobroč avi 49,2 MB  wmv 45,8 MB 
 10   Odpolední jízda Dobroč - Čierny Balog avi 14,3 MB  wmv 13,2 MB 
 11   Odpolední jízda Čierny Balog - Hronec avi 28,3 MB  wmv 26,5 MB 
 12   Odpolední jízda Hronec - Čierny Balog avi 62,7 MB  wmv 59,2 MB 
 Kompletní videogalerie ve formátu DVD  cierny_balog_20130420.iso 2,7 GB 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  cierny_balog_20130420_avchd.iso 3,1 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  cierny_balog_20130420_sd.zip 4,5 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 17.2.2018
  • Celkem přečteno: 6035x
  • Naposledy: dnes v 00:54

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže