film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 21. 9. 2023 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Kolínská řepařská drážka 13.4.2009Kolínská řepařská drážka   Letos jsem využil prodlouženého víkendu Velikonoc a v pondělí zavítal na drážku. Velikonoční jízdy byly první v letošním roce, měsíc před oficiálním zahájením pravidelného sezónního provozu. Od této návštěvy jsem si sliboval, že se mi v rovinatém terénu podél trati podaří pořídit zajímavé záběry z většího odstupu, než tomu bylo loni, kdy jsem přes nesklizená pole neměl žádný pořádný výhled.

  Vědom si dopravních omezení přes svátky jsem se do Kolína raději vydal o něco dříve. Kvůli výlukám jsem nestihl přestup na Os2216 do zastávky Kolín-Zálabí a autobusová linka MHD č. 10 také nejela. Než-li čekat skoro hodinu na další, raději jsem se vydal na okraj Kolína po svých. Chtěl jsem totiž projít drážku až na konečnou výhybnu u Výrovny v dopoledních hodinách co nejdříve, abych zachytil parní vlak s nasvíceným čelem lokomotivy.

  Hned při příchodu k areálu drážky, do výchozí stanice Kolín-Sendražice, mě překvapil s ohledem na sváteční den relativně velký počet návštěvníků. Podařilo se mi tak zachytit skutečně ruční kyblíkové zbrojení parní lokomotivy BS 80 uhlím před započetím jízd. Předzvánění závor dávalo tušit, že parní lokomotiva BS 80 bude posunovat k soupravě vlaku na svoji první jízdu. Ve stanici jsem odložil vše nepotřebné a vyrazil jsem podél trati. Díky rovinatému terénu byla viditelnost výborná, na větší vzdálenosti se přece jen horký vzduch tetelil, jako kdyby už bylo léto.

  Před druhou jízdou parního vlaku v 11.00 jsem již byl připraven na konečné ve výhybně u Výrovny. Díky rovinatému terénu jsem dobře viděl parní vlak už od projetí výhybny Černý Most. Několika oblouky kolem polí přijel parní vlak do výhybny. Zde parní lokomotiva BS 80 musí objet soupravu a po krátké přestávce se vlak vydává na zpáteční jízdu.

  Na prozatimním konci trati jsou viditelné již další práce na jejím prodloužení. Budoucí prodloužení trati je již vykolíkováno a v několika stech metrech jsou prováděny zemní práce. Využil jsem čas, než parní vlak dojede zpět do stanice Kolín-Sendražice a než se znovu vydá na trať při další jízdě v 12.00, ke zdokumentování tohoto stavu.

  Na dalších místech podél trati jsem zaznamenal jízdy parního vlaku v 12.00. Při jízdě parního vlaku v 13.00 jsem si při zpáteční cestě zpět k výhybně Černý Most všiml netradičního ruchu na výhybně. Parní vlak na výhybně zastavil a čekal na dojezd pracovního vlaku ze stanice Kolín-Sendražice. Udělal jsem jeden záběr z dálky a snažil jsem se potom doběhnout po poli co nejblíže. Pracovní vlak nejel dále na trať, ale vrátil se po odjezdu parního vlaku za ním zpět do stanice Kolín-Sendražice. Později jsem se dozvěděl, že křižování obou vlaků ve výhybně bylo uksutečněno pro potěchu návštěvníků. Poprosil jsem, zda-li by nemohla být uskutečnna ještě jedna jízda, na kterou bych se mohl na místě připravit. Na výhybně Černý Most jsem potom zdokumentoval křižování 5. vlaku (14.00) při zpáteční jízdě s pracovním vlakem.

  V místním bufetu jsem si dopřál občerstvení před poslední jízdou, které jsem se chtěl zúčastnit. Vybral jsem si místo hned v prvním voze za lokomotivou, abych mohl na zpáteční cestě pořídit záznam z trati pěkně po slunci. Ani po skončení jízd provoz ve stanici Kolín-Sendražice neutichal. Ve stanici se posunovalo se soupravu vlaku, kterou bylo nutné odklidit. Parní lokomotiva posunovala na odpopelení. To jsem však již odcházel pryč, abych stihl svůj zpáteční rychlík ve stanici Kolín.Další informační zdroje:
Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 305 MBWebM: 283 MB
 1   Ranní příprava parní lokomotivy BS 80 avi 13,0 MB  wmv 12,1 MB 
 2   1. vlak (10:00) za stanicí Kolín-Sendražice avi 7,7 MB  wmv 7,0 MB 
 3   1. vlak (10:00) při zpáteční jízda na výhybně Černý Most avi 11,8 MB  wmv 11,6 MB 
 4   2. vlak (11:00) přijíždí na výhybnu u Výrovny avi 14,0 MB  wmv 13,3 MB 
 5   Parní lokomotiva BS 80 objíždí soupravu vlaku avi 7,3 MB  wmv 6,9 MB 
 6   2. vlak (11:00) odjíždí z výhybny u Výrovny avi 10,8 MB  wmv 10,5 MB 
 7   3. vlak (12:00) na trati před výhybnou u Výrovny avi 6,3 MB  wmv 6,0 MB 
 8   3. vlak (12:00) v obloucích mezi výhybnami u Výrovny a Černým Mostem avi 12,1 MB  wmv 11,2 MB 
 9   4. vlak (13:00) na trati za výhybnou Černý Most avi 4,9 MB  wmv 4,7 MB 
 10   4. vlak (13:00) směřuje k výhybně Černý Most avi 8,3 MB  wmv 7,7 MB 
 11   Pracovní vlak s lokomotivou BNE 50 „Kočkomet“ na výhybně Černý Most avi 23,0 MB  wmv 21,4 MB 
 12   5. vlak (14:00) uhání na rovince k výhybně Černý Most avi 2,4 MB  wmv 2,6 MB 
 13   5. vlak (14:00) zastavuje na křižování na výhybně Černý Most avi 37,9 MB  wmv 35,6 MB 
 14   Pracovní vlak s BNE 50 „Kočkomet“ odjíždí z výhybny Černý Most avi 27,8 MB  wmv 25,6 MB 
 15   6. vlak (15:00) odjíždí ze stanice Kolín-Sendražice avi 16,1 MB  wmv 15,5 MB 
 16   Pracovní vlak mezitím posunuje ve stanici Kolín-Sendražice avi 22,2 MB  wmv 20,9 MB 
 17   6. vlak (15:00) přijíždí zpět do stanice Kolín-Sendražice avi 17,5 MB  wmv 16,1 MB 
 18   7. vlak (16:00) záznam z jízdy na trati Kolín-Sendražice - Výrovna avi 30,9 MB  wmv 29,9 MB 
 19   7. vlak (16:00) záznam z jízdy na trati Výrovna - Kolín-Sendražice avi 78,1 MB  wmv 72,6 MB 
 Kompletní videogalerie ve formátu DVD  krd_20090413.iso 2,3 GB 

Fotogalerie Fotogalerie


Motorová lokomotiva BND 30 "Tragač" po ránu posunuje s parní lokomotivou BS 80
krd_01
Kyblíkové zbrojení uhlím parní lokomotivy BS 80
krd_02
Motorová lokomotiva BND 30 "Tragač" svoji práci provedla a teď odpočívá
krd_03
Parní lokomotiva BS 80 posunuje k soupravě vlaku před první jízdou
krd_04
1. vlak (10.00) odjel ze stanice Kolín-Sendražice
krd_05
Pohled od výhybny u Výrovny směrem ke stanici Kolín-Sendražice (červené střechy depa a staniční budovy)
krd_06
Výhled z trati směrem na Ovčáry není na jaře zastíněn žádným porostem
krd_07
2. vlak (11.00) přijel na výhybnu u Výrovny
krd_08
Parní lokomotiva BS 80 objíždí soupravu vlaku
krd_09
2. vlak (11.00) stojí ve výhybně u Výrovny připraven na zpáteční jízdu
krd_10
Za prozatimním koncem trati už započaly další zemní práce
krd_11
Ve vykolíkované trase probíhají přípravné zemní práce
krd_12
Procházím po trase budoucího prodloužení trati
krd_13
Tak tady zatím zatím práce končí
krd_14
Pohled směrem k výhybně u Výrovny , v pozadí kadibudka
krd_15
O kousek blíže k výhybně jsou v pozadí dobře viditelné budovy depa a stanice Kolín-Sendražice
krd_16
Ze stávajícího zakončení bude trať dále pokračovat pravým obloukem
krd_17
Pohled ze stejného místa na nedaleké Ovčáry
krd_18
Vracím se zpět k výhybně u Výrovny
krd_19
Kouř v dáli prozrazuje, že 3. vlak (12.00) je již na trati
krd_20
Ještě jeden detailní pohled na stávající konec trati za výhybnou u Výrovny
krd_21
3. vlak (12.00) v poslední rovince před výhybnou u Výrovny
krd_22
Záběr na přijíždějící 3. vlak (12.00) se siluetou vesnice Ovčáry
krd_23
3. vlak (12.00) odjíždí zpět z výhybny u Výrovny, v pozadí dobře viditelná kadibudka
krd_24
3. vlak (12.00) projíždí kolem mého stanoviště
krd_25
Opět v pozadí vesnice Ovčáry, tentokrát o pár set metrů dále
krd_26
3. vlak (12.00) u přejezdu s polní cestou
krd_27
Propustek v oblouku na trati v jednom z mála stínů, pohled směrem k výhybně u Výrovny
krd_28
Pohled na přímý úsek trati směrem k výhybně Černý Most
krd_29
Pohled na propustek na trati, v pozadí dobře viditelné budovy depa a stanice Kolín-Sendražice
krd_30
4. vlak (13.00) v oblouku před propustkem na trati
krd_31
Opět pohled se siluetou vesnice Ovčáry, který za chvíli zakryje projíždějící 4. vlak (13.00)
krd_32
4. vlak (13.00) jede zpět z výhybny u Výrovny
krd_33
4. vlak (13.00) na zpáteční cestě zpomaluje před obloukem a propustkem na trati
krd_34
Z výhybny Černý Most odjíždí pracovní vlak zpět do stanice Kolín-Sendražice
krd_35
5. vlak (14.00) rychle uhání v rovinatém úseku směrem k výhybně Černý Most
krd_36
Pohled na výhybnu Černý Most
krd_37
Pohled na připravenou výhybku směrem na Ovčáry
krd_38
5. vlak (14.00) přijel do výhybny Černý Most a čeká na křižování
krd_39
Ze stanice Kolín-Sendražice přijíždí pracovní vlak
krd_40
5. vlak (14.00) se křižuje s pracovním vlakem ve výhybně Černý Most
krd_41
Motorová lokomotiva BNE 50 "Kočkomet" posunuje ve výhybně Černý Most
krd_42
Motorová lokomotiva BNE 50 "Kočkomet" objíždí soupravu pracovního vlaku
krd_43
Motorová lokomotiva BNE 50 "Kočkomet" posunuje zpět k soupravě pracovního vlaku
krd_44
Souprava pracovního vlaku ve výhybně Černý Most
krd_45
Pracovní vlak odjíždí z výhybny Černý Most do stanice Kolín-Sendražice
krd_46
Nově zrekonstruovaný sypák ve stanici Kolín-Sendražice
krd_47
Detailní pohled na provedení nově zrekonstruovaného sypáku
krd_48
Motorová lokomotiva BNE 50 "kočkomet" ve stanici Kolín-Sendražice
krd_49
Pohled na zabudovanou splítku dvojitého křížení
krd_50
Motorová lokomotiva BND 30 "Tragač" ve stanici Kolín-Sendražice
krd_51
6. vlak (15.00) přijíždí do stanice Kolín-Sendražice
krd_52
Parní lokomotiva BS 80 objíždí soupravu vlaku
krd_53
Pohled na trať z parní lokomotivy BS 80
krd_54
Detailní pohled na spojení parní lokomotivy BS 80 s vozem
krd_55
Parní lokomotivy BS 80 ve výhybně u Výrovny objíždí soupravu vlaku
krd_56
Výstava obrázků s tematikou doprava na železnici
krd_57
Výstava obrázků s tématikou doprava na železnici
krd_58

WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 22.4.2009
  • Celkem přečteno: 13339x
  • Naposledy: 24.09.2023

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaléModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže