film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 13. 4. 2024 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Kolínská řepařská drážka 6.9.2008Kolínská řepařská drážka   Obnovovaná Kolínská řepařská drážka má za sebou přes rok provozu. V loni jsem ji neopomněl navštívit o prázdninách a věnoval jsem ji také větší reportáž. Letos jsem zajel na drážku v pozdějším záříjovém termínu. Na samotném provozu drážky se nic nezměnilo. Předpověď počasí na víkend slibovala poslední tropické dny a kupodivu vyšla.

  Po příjezdu do Kolína jsem tentokrát nečekal na autobusovou linku č. 10 do Sendražic, ale popojel jsem pravidelným Os9416 s odjezdem v 9.27 do zastávky Kolín-Zálabí. Odtud jsem pešky pokračoval po ulici Ovčárecká a pohodlně jsem stihl jízdu prvního parního vláčku v 10.00 hod. Časy odjezdů parního vláčku se nezměnily. Odjíždí se každou celou hodinu, první jízda je v 10.00 a poslední v 16.00. Jízda ve 12.00 se uskutečňuje při dostatečném počtu návštěvníků. Prozatím se nezměnila ani délka zprovozněné trati 2km do prozatimní výhybny Výrovna.

  Samozřejmě jsem se chtěl parním vláčkem také svézt. Z druhé jízdy parního vláčku v 11.00 jsem pořídil záznam celé jízdy z posledního vozu. Cestou jsem si všiml, jak pokročily práce na trati. To se týká hlavně posledního úseku trati kolem prozatimní výhybny Výrovna. Trať je zaštěrkována, podbita a těleso trati má předpisový tvar. Celé pohodová jízda z výchozí stanice Kolín-Sendražice do výhybny Výrovna a zpět trvá přibližně 25 minut.

  Po návratu jsem obešel areál stanice Kolín-Sendražice. Výpravní budova je ze strany od kolejí jako přízemní, ze strany od cesty je vidět její skutečná výška. Kolem budovy depa panuje správný stavební nepořádek. Ani o víkendu neutuchá pracovní ruch a kolejiště stanice je postupně rozšiřováno. Zaujalo mě dvojité křížení nebo oživování mechanických závor.

  A vzhůru na trať. Na vycházku jsem si vzal jen nutné vybavení a dostatek tekutin, vše ostatní jsem odložil na stanici. Trochu mě mrzelo, že letos ještě není sklizeno. Zvláště v tomto rovinatém terénu to byl problém. Z náspu trati jsem se ještě mohl rozhlédnout, ale i tak byl parní vláček v dáli spíše slyšet než vidět. Se dvěma fotozastávkami jsem došel až na konec. Opět jsem se rozhlížel v místě, kdy je patrná trasa původní trati. Je vidět, jak je výhybna Výrovna schovaná v polích. Musel jsem se natáhnout, abych viděl nedaleké Ovčáry.

  Mezitím přijel do výhybny Výrovna 4. parní vláček. Bylo po 13. hodině, slunce pálilo a stín nikde. Pomalu jsem se vracel směrem k výhybně Černý Most. V místě, kde ja malý mostek přes potok je hezký výhled přes celou rovinu až k výhybně Černý Most a hlavně je tam stín. Odpočíval jsem do 14. hodiny, kdy vyjel ze stanice Kolín-Sendražice další parní vláček. Ten jsem sledoval podle kouře a houkání až za výhybnu Černý Most, kde jsem ho konečně uviděl přijíždět. Čekal jsem, až se bude parní vláček vracet zpět. Natahoval jsem se na náspu trati, abych ho zahlédl na zpáteční jízdě z výhybny Výrovna. Po průjezdu parního vláčku kolem mého stanoviště jsem se vracel zpět do stanice Kolín-Sendražice. Přicházel jsem právě včas, parní lokomotiva BS 80 si při objíždění soupravy ještě v sólo jízdě "odskočila" na trať.

  Odpoledne vedro letního dne vrcholilo. Parní vláček odjel v 15.00 na svoji předposlední jízdu tohoto dne. Zamířil jsem do stínu na občerstvení, ale poslouchal jsem, kdy se podle houkání bude vracet zpět, abych vyběhl k oblouku před vjezdem do stanice. Pomalu jsem pouklízel vybavení, narychlo jsem vyfotil odjezd posledního parního vláčku v 16.00 hod. a spěchal jsem na nedalekou zastávku MHD.Další informační zdroje:
Videogalerie Videogalerie
 1   1. vlak (10:00) se vrací do výchozí stanice Kolín-Sendražice avi 10,4 MB  wmv 9,3 MB 
 2   Parní lokomotiva BS 80 posunuje a objíždí soupravu vlaku avi 17,2 MB  wmv 16,0 MB 
 3   Záznam z jízdy na trati Kolín-Sendražice - výhybna u Výrovny avi 94,6 MB  wmv 88,9 MB 
 4   Parní lokomotiva BS 80 posunuje ve výhybně avi 9,4 MB  wmv 8,6 MB 
 5   Záznam z jízdy na trati výhybna u Výrovny - Kolín-Sendražice avi 87,8 MB  wmv 82,9 MB 
 6   Parní lokomotiva BS 80 posunuje k soupravě vlaku avi 7,1 MB  wmv 6,8 MB 
 7   3. vlak (12:00) na trati za stanicí Kolín-Sendražice avi 5,0 MB  wmv 4,6 MB 
 8   3. vlak (12:00) na zpáteční cestě ve výhybně Černý Most avi 16,1 MB  wmv 15,0 MB 
 9   4. vlak (13:00) přijíždí na výhybnu u Výrovny avi 12,3 MB  wmv 11,4 MB 
 10   Parní lokomotiva BS 80 objíždí soupravu vlaku avi 8,3 MB  wmv 8,0 MB 
 11   4. vlak (13:00) odjíždí z výhybny u Výrovny avi 8,1 MB  wmv 8,1 MB 
 12   5. vlak (14:00) za výhybnou Černý Most avi 15,3 MB  wmv 13,8 MB 
 13   5. vlak (14:00) na zpáteční cestě před výhybnou Černý Most avi 9,4 MB  wmv 8,8 MB 
 14   Parní lokomotiva BS 80 přistižena na samostatné jízdě na trati avi 3,2 MB  wmv 3,3 MB 
 15   6. vlak (15:00) odjíždí ze stanice Kolín-Sendražice avi 12,8 MB  wmv 12,2 MB 
 16   6. vlak (15:00) přijíždí zpět do stanice Kolín-Sendražice avi 5,1 MB  wmv 5,1 MB 
 17   Parní lokomotiva BS 80 posunuje před poslední 7. jízdou avi 14,7 MB  wmv 14,2 MB 
 Kompletní videogalerie ve formátu DVD  krd_20080906.iso 2,3 GB 

Fotogalerie Fotogalerie


1. parní vláček odjíždí v 10.00 ze stanice Kolín-Sendražice
krd_01
Ve stanici stojí odstavený BND 30 "Tragač" s několika vozy
krd_02
1. parní vláček se vrací do stanice Kolín-Sendražice
krd_03
Parní lokomotiva BS 80 při zbrojení vodou
krd_04
Zátiší parní lokomotivy BS 80 a motorové BND 30
krd_05
Parní lokomotiva BS 80 posunuje a objíždí soupravu vlaku
krd_06
Tento den jsou zrovna zprovozňovány mechanické závory
krd_07
Parní vláček je připraven na svoji 2. jízdu v 11.00 hod.
krd_08
Detailní pohled do budky parní lokomotivy BS 80
krd_09
Pod přístřeškem se schovává motorová lokomotiva BN 15 "Ufpuf", před ní stojí cisternový vůz
krd_10
Ještě jedno zátiší motorové lokomotivy BND 30 "Tragač" a výměnových návěstidel
krd_11
2. parní vláček na trati za výhybnou Černý Most
krd_12
Trať je schovaná v poli, vzadu vpravo je vidět stanice Kolín-Sendražice
krd_13
Vzorně upravené těleso trati před výhybnou Výrovna
krd_14
Poslední oblouk před výhybnou Výrovna
krd_15
Výhybna Výrovna se schovává v okolním porostu
krd_16
Parní lokomotiva BS 80 posunuje a objíždí soupravu vlaku
krd_17
Parní lokomotiva BS 80 posunuje a objíždí soupravu vlaku
krd_18
Parní lokomotiva BS 80 opatrně posunuje k soupravě vlaku
krd_19
Detail spojení parní lokomotivy BS 80 s prvním vozem soupravy vlaku
krd_20
Ještě uvolnit ruční brzdu na voze a jsme připraveni na zpáteční jízdu
krd_21
Detailní boční pohled na parní lokomotivu BS 80 ve výhybně Výrovna
krd_22
Odjíždíme z výhybny Výrovna zpět do stanice Kolín-Sendražice
krd_23
Hned první levý oblouk za výhybnou Výrovna je pěkně ostrý a musíme zpomalit
krd_24
Dlouhá rovinka před výhybnou Černý Most, na horizontu vlevo stanice Kolín-Sendražice
krd_25
Tak ještě jeden pohled z očí do očí...
krd_26
Vjíždíme do výhybny Černý Most
krd_27
Tentokrát nejsou ve výhybně Černý Most odstaveny žádné vozy
krd_28
Před námi je poslední dlouhá rovinka, vzadu na horizontu stanice Kolín-Sendražice
krd_29
Před vjezdem do stanice Kolín-Sendražice
krd_30
I o víkendu panuje ve stanici Kolín-Sendražice čilý pracovní ruch
krd_31
Pohled na celý areál stanice Kolín-Sendražice od strany parkoviště
krd_32
Výpravní budova stanice Kolín-Sendražice ve své skutečné velikosti
krd_33
Pohled na budovu výtopny kazí nedaleké vedení vysokého napětí
krd_34
Rozestavěné kolejiště u budovy výtopny
krd_35
Pohled na stávající kolejové rozvětvení od budovy výtopny
krd_36
Plošinový pracovní vůz?
krd_37
Dvojité křížení je už částečně zabudováno v kolejišti
krd_38
Detailní pohled na křížení
krd_39
3. parní vláček v odjel v 12.00 ze stanice Kolín-Sendražice a je v prvním oblouku na trati
krd_40
3. parní vláček se vrací do výhybny Černý Most
krd_41
Pohled na výhybnu Černý Most směrem ke stanici Kolín-Sendražice
krd_42
Pohled od výhybny Černý Most směrem k výhybně Výrovna
krd_43
Vzorně upravené těleso trati, stojím na úseku trati zasypaném jemným šterkem
krd_44
Pohled na vjezd do výhybny Výrovna
krd_45
Rozhled z míst mimo vyvýšené těleso trati je téměř nulový
krd_46
Pohled k výhybně Výrovna z místa budoucího tělesa trati
krd_47
Ve větším přiblížení je vpravo na horizontu vidět budova výtopny ve stanici Kolín-Senražice
krd_48
Musím se natáhnout, abych zahlédl panorama nedaleké vesnice Ovčáry
krd_49
4. parní vláček přijíždí přibližně v 13.10 do výhybny Výrovna
krd_50
Parní lokomotiva BS 80 okamžitě posunuje za poslední výhybku trati
krd_51
Souprava 4. parního vláčku je připravena k odjezdu z výhybny Výrovna
krd_52
Za dalším obloukem již není výhybna Výrovna vidět
krd_53
Polní přejezd, ze kterého je konečně vidět v dáli vesnice Ovčáry
krd_54
Jsem schovaný ve stínu u mostku, pohled na trať směrem k výhybně Výrovna
krd_55
5. parní vláček projel rovinkou za výhybnou Černý Most a stáčí se k mému stanovišti
krd_56
5. parní vláček se po průjezdu kolem mého stanoviště ztrácí z dohledu v okolních polích
krd_57
5. parní vláček jede zpět z výhybny Výrovna, stěží zahlédnu parní lokomotivu a střechy vozů
krd_58
5. parní vláček zpomaluje před obloukem na mostku
krd_59
Pomalu se vracím k výhybně Černý Most, v popředí nově osazená lichoběžníková tabulka
krd_60
Za výhybnou Černý Most je další přejezd přes větší polní cestu do vesnice Ovčáry
krd_61
Lichoběžníková tabulka před vjezdem do výhybny Černý Most od stanice Kolín-Sendražice
krd_62
Parní lokomotiva BS 80 zachycená na sólo jízdě na trati
krd_63
6. parní vláček je připraven k odjezdu v 15.00, v popředí motorová lokomotiva BND 30 "Tragač"
krd_64
6. Parní vláček odjíždí v 15.00 na trať
krd_65
6. parní vláček v oblouku před vjezdem do stanice Kolín-Sendražice
krd_66
Parní lokomotiva BS 80 naposledy posunuje a objíždí soupravu vlaku
krd_67
7. parní vláček naposledy toho dne v 16.00 odjíždí na trať
krd_68

WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 10.12.2008
  • Celkem přečteno: 15800x
  • Naposledy: 13.04.2024

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže