film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 16. 9. 2020 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Automatika hlavního nádraží „velkého okruhu“ dvoukolejné trati

Jednoduchá automatika pro cyklickou obsluhu staničních kolejíHlavní nádraží „malého okruhu”   Na „velkém okruhu“ jsou na hlavním nádraží čtyři průjezdné staniční koleje sudé skupiny - 2, 4, 6 a 8. Vyzkoušejme si naprogramovat velmi jednoduchou automatiku pro střídání vlakových souprav bez dalších návazností na přilehlé traťové úseky. Pro programování obsluhy staničních kolejí nebudeme využívat pokročilejších funkcí „Vjezdového manažeru” a „Odjezdového manažeru”. Vždy jedna staniční kolej bude volná a připravená pro vjezd soupravy vlaku. Po příjezdu vlaku na volnou dopravní kolej po přejetí čidel přijímače LISSY 68610 bude vyvolána naprogramovaná sekvence, která postaví vlakovou cestu pro soupravu na vedlejší koleji. Předpokládejme, že staniční koleje budou obsluhovány cyklicky v pořadí 2 → 4 → 6 → 8 a zase znovu na začátek cyklu → 2.

  Schéma hlavního nádraží „velkého okruhu”, sudá skupina kolejí. Ve stanici jsou obsazeny staniční koleje 4, 6 a 8 a je připravena vlaková cesta pro vjezd vlaku na staniční kolej 2.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  Ze skrytého nádraží je na trať vypraven vlak „VLAK 1“.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  Vlak „VLAK 1“ vjíždí na volnou staniční kolej 2 a přejetím čidel přijímače LISSY 68610 obdrží příkaz návěstidla 112 k zastavení. Zároveň je přejetím čidel přijímače LISSY 68610 spuštěna sekvence stavící vlakovou cestu pro příjezd na kolej 4, pro odjezd z koleje 4 a postavení odjezdového návěstidla 114 pro povolení odjezdu vlaku „VLAK 2“ na trať.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  Vlak jede po trati do skrytého nádraží a na hlavním nádraží je volná staniční kolej 4 pro příjezd dalšího vlaku. Ten bude ze skrytého nádraží vypraven automaticky po příjezdu vlaku „VLAK 2” do skrytého nádraží.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  Obsluhu automatiky na staničních kolejích zajistí přijímače LISSY 68610 s LocoNet adresami 11x, kde x je číslo staniční koleje. U každé staniční koleje je odjezdové návěstidlo s adresou 11x, kde opět x je číslo staniční koleje. Návěstidlo nemusí být fyzicky na kolejišti. Z pohledu programování modulu LISSY 68610 se jedná o virtuální prvek. Ve schematu jsou ještě uvedeny adresy výhybek, které potřebujeme vědět při naprogramování vlakových cest pro každou staniční kolej.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  V detailním schématu jsou doplněny adresy vlakových cest pro vjezd na dopravní kolej a zároveň odjezd z dopravní koleje. Jednou vlakovou cestou se tedy v sekvenci výhybky na vjedovém zhlaví, potom výhybky na odjezdovém zhlaví. Vlakové cesty jsou podle dopravních kolejí očíslovány 4x, kde x je číslo dopravní koleje, a jsou paměti centrály vyvolány s příznakem 3, tedy že se jedná o vlakovou cestu. Vlakové cesty mohou být uloženy v centrále Intellibox nebo v pultu IB-switch. Výhybky jsou mechanicky ovládány elektromotorickými přestavníky (Tillig 86112) s jedním přepínacím kontaktem, který je využitý pro napájení srdcovky. Přestavníky jsou řízeny spínacím modulem 63410. Každá výhybka má svoji adresu volanou s příznakem 0 (rot) nebo 1 (grün) pro změnu směru. Ve schematu je adresování zobrazeno a budeme jej potřebovat pro naprogramování vlakových cest.

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

Programovací tabulka přijímače LISSY 68610, adresa 112 pro staniční kolej 2. Přijímač je programován pro funkci „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu”:

LNCV HodnotaVýznam
0 112 Adresa přijímače LISSY 68610
2 7 funkce „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu
5 1 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (1s)
6 112 Vlak na staniční koleji 2 sleduje návěstidlo 112
7 44|3 Vlaková cesta 44 (pro staniční kolej 4) s příznakem 3 (že se jedná o vlakovou cestu)
1591 : vysílán předávací protokol Uhlenbrock
8 : uložení provozních stavů při odpojení napájení

Programovací tabulka přijímače LISSY 68610, adresa 114 pro staniční kolej 4. Přijímač je programován pro funkci „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu”:

LNCV HodnotaVýznam
0 114 Adresa přijímače LISSY 68610
2 7 funkce „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu
5 1 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (1s)
6 114 Vlak na staniční koleji 4 sleduje návěstidlo 114
7 46|3 Vlaková cesta 46 (pro staniční kolej 6) s příznakem 3 (že se jedná o vlakovou cestu)
1591 : vysílán předávací protokol Uhlenbrock
8 : uložení provozních stavů při odpojení napájení

Programovací tabulka přijímače LISSY 68610, adresa 116 pro staniční kolej 6. Přijímač je programován pro funkci „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu”:

LNCV HodnotaVýznam
0 116 Adresa přijímače LISSY 68610
2 7 funkce „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu
5 1 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (1s)
6 116 Vlak na staniční koleji 6 sleduje návěstidlo 116
7 48|3 Vlaková cesta 48 (pro staniční kolej 8) s příznakem 3 (že se jedná o vlakovou cestu)
1591 : vysílán předávací protokol Uhlenbrock
8 : uložení provozních stavů při odpojení napájení

Programovací tabulka přijímače LISSY 68610, adresa 118 pro staniční kolej 8. Přijímač je programován pro funkci „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu”:

LNCV HodnotaVýznam
0 118 Adresa přijímače LISSY 68610
2 7 funkce „Traťový oddíl bez hlášení stavu oddílu
5 1 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (1s)
6 118 Vlak na staniční koleji 8 sleduje návěstidlo 118
7 42|3 Vlaková cesta 42 (pro staniční kolej 2) s příznakem 3 (že se jedná o vlakovou cestu)
1591 : vysílán předávací protokol Uhlenbrock
8 : uložení provozních stavů při odpojení napájení

Tabulka vlakových cest pro staniční koleje 2, 4, 6 a 8. Jak již bylo zmíněno, vlakové cesty jsou uloženy v Intelliboxu nebo v pultu IB-switch.

Vlaková cestaPříkazyVýznam
42 Vlaková cesta pro celou staniční kolej 2
307|1 Vjezdové zhlaví - výhybka 307-1 (rovně)
303|1 Odjezdové zhlaví - výhybka 303-1 (rovně)
112|1 Odjezdové návěstidlo 112 je postaveno na volno s příznakem 1 (grün)
PAUSE 5 Prodleva 5s
112|0 Odjezdové návěstidlo 112 je postaveno na stůj s příznakem 0 (rot)
44 Vlaková cesta pro celou staniční kolej 4
307|0 Vjezdové zhlaví - výhybka 307-0 (do odbočky)
308|1 Vjezdové zhlaví - křižovatková výhybka do odbočky
309|1
305|1 Odjezdové zhlaví - křižovatková výhybka do odbočky
304|1
303|0 Odjezdové zhlaví - výhybka 303-0 (do odbočky)
114|1 Odjezdové návěstidlo 114 je postaveno na volno s příznakem 1 (grün)
PAUSE 5 Prodleva 5s
114|0 Odjezdové návěstidlo 114 je postaveno na stůj s příznakem 0 (rot)
46 Vlaková cesta pro celou staniční kolej 6
307|0 Vjezdové zhlaví - výhybka 307-0 (do odbočky)
308|0 Vjezdové zhlaví - křižovatková výhybka rovně
309|1
310|1 Vjezdové zhlaví - výhybka 310-1 (do odbočky)
306|1 Odjezdové zhlaví - výhybka 306-1 (do odbočky)
305|1 Odjezdové zhlaví - křižovatková výhybka rovně
304|0
303|0 Odjezdové zhlaví - výhybka 303-0 (do odbočky)
116|1 Odjezdové návěstidlo 116 je postaveno na volno s příznakem 1 (grün)
PAUSE 5 Prodleva 5s
116|0 Odjezdové návěstidlo 116 je postaveno na stůj s příznakem 0 (rot)
48 Vlaková cesta pro celou staniční kolej 8
307|0 Vjezdové zhlaví - výhybka 307-0 (do odbočky)
308|0 Vjezdové zhlaví - křižovatková výhybka rovně
309|1
310|0 Vjezdové zhlaví - výhybka 310-0 (rovně)
306|0 Odjezdové zhlaví - výhybka 306-0 (rovně)
305|1 Odjezdové zhlaví - křižovatková výhybka rovně
304|0
303|0 Odjezdové zhlaví - výhybka 303-0 (do odbočky)
118|1 Odjezdové návěstidlo 118 je postaveno na volno s příznakem 1 (grün)
PAUSE 5 Prodleva 5s
118|0 Odjezdové návěstidlo 118 je postaveno na stůj s příznakem 0 (rot)

Programovací tabulka spínacího modulu (63410 adresa 2) pro obsluhu elektromotorických přestavníků:

LNCV HodnotaVýznam
Konfigurace výstupů 5 až 20 pro zapnutí
25 303|1 Výhybka 303 - rovně voláno s příznakem 1 (grün)
26 303|0 Výhybka 303 - do odbočky voláno s příznakem 0 (rot)
27 304|1 Křižovatková výhybka 304/305 - 1. přestavník příznak 1 (grün)
28 304|0 Křižovatková výhybka 304/305 - 1. přestavník příznak 0 (rot)
29 306|1 Výhybka 306 - do odbočky voláno s příznakem 1 (grün)
30 306|0 Výhybka 306 - rovně voláno s příznakem 0 (rot)
31 305|1 Křižovatková výhybka 304/305 - 2. přestavník příznak 1 (grün)
32 305|0 Křižovatková výhybka 304/305 - 2. přestavník příznak 0 (rot)
33 307|0 Výhybka 307 - do odbočky voláno s příznakem 0 (rot)
34 307|1 Výhybka 307 - rovně voláno s příznakem 1 (grün)
35 308|0 Křižovatková výhybka 308/309 - 1. přestavník příznak 0 (rot)
36 308|1 Křižovatková výhybka 308/309 - 1. přestavník příznak 1 (grün)
37 309|0 Křižovatková výhybka 308/309 - 2. přestavník příznak 0 (rot)
38 309|1 Křižovatková výhybka 308/309 - 2. přestavník příznak 1 (grün)
39 310|0 Výhybka 310 - rovně voláno s příznakem 0 (rot)
40 310|1 Výhybka 310 - do odbočky voláno s příznakem 1 (grün)
Konfigurace výstupů 5 až 20 pro vypnutí
45 - Výhybka 303 - vypnutí se nedefinuje
46 - Výhybka 303 - vypnutí se nedefinuje
47 - Křižovatková výhybka 304/305 - vypnutí se nedefinuje
48 - Křižovatková výhybka 304/305 - vypnutí se nedefinuje
49 - Výhybka 306 - vypnutí se nedefinuje
50 - Výhybka 306 - vypnutí se nedefinuje
51 - Křižovatková výhybka 304/305 - vypnutí se nedefinuje
52 - Křižovatková výhybka 304/305 - vypnutí se nedefinuje
53 - Výhybka 307 - vypnutí se nedefinuje
54 - Výhybka 307 - vypnutí se nedefinuje
55 - Křižovatková výhybka 308/309 - vypnutí se nedefinuje
56 - Křižovatková výhybka 308/309 - vypnutí se nedefinuje
57 - Křižovatková výhybka 308/309 - vypnutí se nedefinuje
58 - Křižovatková výhybka 308/309 - vypnutí se nedefinuje
59 - Výhybka 310 - vypnutí se nedefinuje
60 - Výhybka 310 - vypnutí se nedefinuje
Konfigurace časových spínacích poměrů výstupů 5 až 20
65 200 Výhybka 303 - impulz 1s (20 x 0,05s)
66 200 Výhybka 303 - impulz 1s (20 x 0,05s)
67 200 Křižovatková výhybka 304/305 - impulz 1s (20 x 0,05s)
68 200 Křižovatková výhybka 304/305 - impulz 1s (20 x 0,05s)
69 200 Výhybka 306 - impulz 1s (20 x 0,05s)
70 200 Výhybka 306 - impulz 1s (20 x 0,05s)
71 200 Křižovatková výhybka 304/305 - impulz 1s (20 x 0,05s)
72 200 Křižovatková výhybka 304/305 - impulz 1s (20 x 0,05s)
73 200 Výhybka 307 - impulz 1s (20 x 0,05s)
74 200 Výhybka 307 - impulz 1s (20 x 0,05s)
75 200 Křižovatková výhybka 308/309 - impulz 1s (20 x 0,05s)
76 200 Křižovatková výhybka 308/309 - impulz 1s (20 x 0,05s)
77 200 Křižovatková výhybka 308/309 - impulz 1s (20 x 0,05s)
78 200 Křižovatková výhybka 308/309 - impulz 1s (20 x 0,05s)
79 200 Výhybka 310 - impulz 1s (20 x 0,05s)
80 200 Výhybka 310 - impulz 1s (20 x 0,05s)

Poznámky k realizaci:
  • Směry u křižovatkové výhybky se přepínají pomocí dvou přestavníků. Kombinací obou přestavníků tak dojde k navolení jednoho ze čtyř směrů. Proto ve výše uvedené tabulce není u přestavníků křižovatkové výhybky uveden konkrétní směr.
  • Před programováním je vhodné vynulovat přijímače LISSY 68610 příkazem LCNV2=98. Tím dojde vynulování všech LCNV přijímače kromě LCNV 0 a 1 (adresa přijímače).
  • Vlakové cesty 42, 44, 46 a 48 lze naprogramovat mnoha dalšími způsoby, např. pro rychlejší vyklizení staniční koleje by se nabízela varianta nejdříve přestavit výhybky na odjezdovém zhlaví, postavit návěstidlo do polohy „volno“ pro odjezd vlaku, následně přestavit výhybky na vjezdovém zhlaví a odjezdové návěstidlo přestavit do polohy „stůj“.
  • V programovacích tabulkách či vlakových cestách je použita mnemotechnická pomůcka pro lepší orientaci v příkazech. Příkazy určené ke spínání jsou zakončeny příznakem xxx|0 pro volbu 0, stůj (rot) nebo xxx|1 pro volbu 1, volno (grün). Pokud je takový příkaz zakončen xxx|3, jedná se o volání vlakové cesty xxx z Intelliboxu nebo z pultu IB-switch.


Další informační zdroje:
  • Schéma hlavního nádraží „velkéhoo okruhu” dvoukolejné trati ve formátu pdf a jpg
  • Detailní zapojení hlavního nádraží „velkého okruhu” dvoukolejné trati ve formátu pdf a jpg

 

WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Creative Commons License

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 16.3.2019
  • Celkem přečteno: 2297x
  • Naposledy: dnes v 00:03

Oblíbenost Oblíbenost


Reportáž Poslední navštívené reportáže