film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 28. 3. 2020 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Automatika hlavního nádraží „malého okruhu“ dvoukolejné tratiHlavní nádraží „malého okruhu”   Kombinací skrytého nádraží a traťových oddílů vznikl funkční ovál, který je schopný autonomního automatického provozu. Ovšem ve skutečnosti je traťový oddíl 112 jednou z kolejí hlavního nádraží, jehož zautomatizování je potřeba ještě dořešit. Hlavní nádraží „malého okruhu” má tři průjezdné koleje. Na každém zhlaví je jednostranná kolejová spojka na sudou skupinu staničních kolejí, kterou zatím nebudeme řešit. Stejně tak na levém zhlaví je ještě napojena kusá dopravní kolej, která nás nyní také nebude zajímat. Pro realizaci automatiky hlavního nádraží využijeme ze systému LISSY pro staniční koleje automatiku „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu”. Vjezd souprav vlaků do nádraží bude zajišťovat „Vjezdový manažer” a odjezd souprav vlaků z nádraží zase „Odjezdový manažer

  Schéma hlavního nádraží „malého okruhu” (liché koleje hlavní dvoukolejné trati):

Schéma hlavního nádraží „malého okruhu”

  Popišme si v bodech vlastnosti hlavního nádraží.

 • Vjezdový oddíl s návěstidlem 110 je řízen automatikou „Vjezdový manažer”. Jeho úkolem je pro každý přijíždějící vlak najít volnou kolej v nádraží. Přitom u přijíždějícího vlaku zjišťuje podle adresy lokomotivy nebo kategorie vlaku, zda-li není pro vjezd vlaku preferována určitá staniční kolej.
 • Pokud je pro vlak volná staniční kolej, „Vjezdový manažer” vyvolá postavení vlakové cesty.
 • Staniční koleje s automatikou „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” s přijímači LISSY 111..113 hlásí po příjezdu vlaku zpět „Vjezdovému manažeru” stav obsazení.
 • O odjezd vlaků z nádraží se stará „Odjezdový manažer” v nejbližším oddílu za nádražím s odjezdovým návěstidlem 120. Sleduje stav obsazení staničních kolejí z hlášení přijímačů LISSY 111..113 a umožňuje výjezd vlaků z nádraží.
 • Má-li vlak vyjet ze staniční koleje, „Odjezdový manažer” vyvolá postavení vlakové cesty. Vlakové cesty jsou uloženy v Intelliboxu nebo v pultu IB-switch. Posledním příkazem vlakové cesty je postavení příslušného odjezdového návěstidla 111...113 na volno a vlak může odjet ze stanice.
 • Odjezdový manažer” může pracovat ve dvou režimech podle způsobu odbavování obsazených staničních kolejí. Buď odbavuje obsazené staniční koleje chronologicky, nebo náhodně.
 • Takto popsaný „Vjezdový manažer” a „Odjezdový manažer” pracují nezávisle na sobě. V takovém případě by u složitějšího členění kategorií vlaků a většího provozu souprav mohlo dojít k zablokování obsluhy nádraží. Uveďme konkrétní příklad. K vjezdovému návěstidlu 110 přijede vlak s kategorií rychlík a dožaduje se vjezdu na staniční kolej 1 k nástupišti. Ovšem tato kolej může být zrovna obsazená. To ale neví „Odjezdový manažer” a může nechat na trať odjet vlaky z jiných staničních kolejí. Může se stát, že návazné traťové oddíly jsou již obsazeny soupravami a „Odjezdový manažer” již nemůže na trať vyslat další vlaky ze stanice. Rychlík stojící u vjezdového návěstidla 110 tak nemůže vjet do stanice a automatika se zastaví. Tato situace je lehce řešitelná. Pomocí LNCV 13 se propojí „Odjezdový manažer” s „Vjezdovým manažerem” a zároveň se sjednotí informace o adresách lokomotiv či kategoriích vlaků pro jednotlivé koleje v obou manažerech. Ty jsou uloženy v sadách LNCV 22..29, 32..39 až 112..119 obou přijímačů LISSY 110 a 120. Potom se vždy „Odjezdový manažer” 120 dotáže „Vjezdového manažeru” 110, zda-li na vjezdu nečeká vlak, který se dožaduje určité staniční koleje a tu potom prioritně vyklidí odjezdem vlaku ze stanice.
 • V našem případě nebude pro obsazování staničních kolejí použito rozlišení kategorií vlaků (lokomotiv). Každá staniční kolej tak může být obsazena kterýmkoliv vlakem

  Detailní schéma hlavního nádraží „malého okruhu” s kompletním zapojením:

Detailní zapojení hlavního nádraží „malého okruhu”

  V detailním schématu jsou doplněny adresy vlakových cest pro vjezd do nádraží a odjezd z nádraží. Všechny výhybky jsou ovládány elektromotorickými přestavníky (Tillig 86112) s jedním přepínacím kontaktem, který je využitý pro napájení srdcovky. Přestavníky jsou ovládány spínacím modulem 63410. Opět platí, že žádné návěstidlo nemusí být fyzicky na kolejišti.

  Vlakové cesty jsou uloženy v Intelliboxu nebo v pultu IB-switch. Každá vlaková cesta je posloupností příkazů k postavení vjezdu na staniční kolej (odjezdu ze staniční koleje).

Vlaková cestaPříkazyVýznam
Vlakové cesty pro vjezd na staniční koleje 1..3
2|3 Vjezd na kolej 1 - vlaková cesta 2 volána zpětným hlášením (3)
301|0 Výhybka 301 rovně
110|1 Vjezdové návěstidlo 110 na volno
1|3 Vjezd na kolej 3 - vlaková cesta 1 volána zpětným hlášením (3)
301|1 Výhybka 301 do odbočky
311|1 Výhybka 311 do odbočky
110|1 Vjezdové návěstidlo 110 na volno
34|3 Vjezd na kolej 5 - vlaková cesta 34 volána zpětným hlášením (3)
301|1 Výhybka 301 do odbočky
311|0 Výhybka 311 rovně
110|1 Vjezdové návěstidlo 110 na volno
Vlakové cesty pro odjezd ze staničních kolejí 1..3
4|3 Odjezd z koleje 1 - vlaková cesta 4 volána zpětným hlášením (3)
302|0 Výhybka 302 rovně
112|1 Odjezdové návěstidlo 112 na volno
3|3 Odjezd z koleje 3 - vlaková cesta 3 volána zpětným hlášením (3)
312|0 Výhybka 312 do odbočky
302|1 Výhybka 302 do odbočky
111|1 Odjezdové návěstidlo 111 na volno
35|3 Odjezd z koleje 5 - vlaková cesta 35 volána zpětným hlášením (3)
312|1 Výhybka 312 rovně
302|1 Výhybka 302 do odbočky
113|1 Odjezdové návěstidlo 113 na volno
Anulování odjezdových vlakových cest
5|3 Vše stůj - vlaková cesta 5 volána zpětným hlášením (3)
111|0 Odjezdové návěstidlo 111 na stůj
112|0 Odjezdové návěstidlo 112 na stůj
113|0 Odjezdové návěstidlo 113 na stůj

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 110) pro „Vjezdový manažer”.

LNCV HodnotaVýznam
0 110 Adresa modulu
2 8 Vjezdový manažer
6 110 Sleduje návěstidlo 110
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů
20 111 Definování vazby na staniční oddíl 111 (kolej 3)
21 1|3 Vlaková cesta 1 pro vjezd do staničního oddílu 111
22 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
30 112 Definování vazby na staniční oddíl 112 (kolej 1)
31 2|3 Vlaková cesta 2 pro vjezd do staničního oddílu 112
32 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
40 113 Definování vazby na staniční oddíl 113 (kolej 5)
41 34|3 Vlaková cesta 34 pro vjezd do staničního oddílu 112
42 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 111) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 2.

LNCV HodnotaVýznam
0 111 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 111 Sleduje návěstidlo 111
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 112) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 1.

LNCV HodnotaVýznam
0 112 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 112 Sleduje návěstidlo 112
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 113) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 5.

LNCV HodnotaVýznam
0 113 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 113 Sleduje návěstidlo 113
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 120) pro „Odjezdový manažer”.

LNCV HodnotaVýznam
0 120 Adresa modulu
2 10 Odjezdový manažer s náhodným výběrem kolejí
6 120 Sleduje návěstidlo 120
7 5|3 Vlaková cesta vše stůj - anulování odjezdových vlakových cest
11 122 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 122
13 110 Propojení s vjezdovým manažerem 110
15 9 Ukládání provozních stavů
20 111 Definování vazby na staniční oddíl 111 (kolej 3)
21 3|3 Vlaková cesta 3 pro odjezd ze staničního oddílu 111
22 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
30 112 Definování vazby na staniční oddíl 112 (kolej 1)
31 4|3 Vlaková cesta 4 pro odjezd ze staničního oddílu 112
32 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
40 113 Definování vazby na staniční oddíl 113 (kolej 5)
41 35|3 Vlaková cesta 35 pro odjezd ze staničního oddílu 112
42 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)

Programovací tabulka spínacího modulu (63410 adresa 2) pro obsluhu elektromotorických přestavníků.

LNCV HodnotaVýznam
Konfigurace výstupů 1 až 4 pro zapnutí
21 5|0 Kolej 5 - přitažení relé pro napájení srdcovek výhybek
22 5|0 Kolej 5 - impuls pro přehození přestavníků výhybek
23 102|1 Návěstidlo 102 na volno (pro kolej 6 se žádná relé nepřitahují a kontakt je vyuľit jinak)
24 6|0 Kolej 6 - impuls pro přehození přestavníků výhybek
Konfigurace výstupů 1 až 4 pro vypnutí
41 5|1 Kolej 5 - uvolnění relé pro napájení srdcovek výhybek
42 - Kolej 5 - vypnutí se nedefinuje
43 102|0 Návěstidlo 102 na stůj (pro kolej 6 se žádná relé neuvolňují a kontakt je využit jinak)
44 - Kolej 6 - vypnutí se nedefinuje
Konfigurace časových spínacích poměrů výstupů 1 až 4
61 0 Kolej 5 - trvalé sepnutí
62 200 Kolej 5 - impulz 1s (20 x 0,05s)
63 0 Návěstidlo 102 - trvalé sepnutí
64 200 Kolej 6 - impulz 1s (20 x 0,05s)

  Teď již zbývá jen propojit odzkoušené části automatiky hlavního nádraží s automatikou skrytého nádraží do funkčního celku.

Schéma „malého okruhu”

Posledním bodem je sestavení kompletních programovacích tabulek všech LISSY přijímačů (68610). Dojde pouze k doplnění určitých LNCV, kterými budou mezi sebou provázány funkce automatiky hlavního nádraží a skrytého nádraží. Tyto změny jsou následujících tabulkách zvýrazněny zelenou barvou.

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 110) pro „Vjezdový manažer”.

LNCV HodnotaVýznam
0 110 Adresa modulu
2 8 Vjezdový manažer
6 110 Sleduje návěstidlo 110
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů
20 111 Definování vazby na staniční oddíl 111 (kolej 3)
21 1|3 Vlaková cesta 1 pro vjezd do staničního oddílu 111
22 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
30 112 Definování vazby na staniční oddíl 112 (kolej 1)
31 2|3 Vlaková cesta 2 pro vjezd do staničního oddílu 112
32 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
40 113 Definování vazby na staniční oddíl 113 (kolej 5)
41 34|3 Vlaková cesta 34 pro vjezd do staničního oddílu 112
42 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 111) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 2.

LNCV HodnotaVýznam
0 111 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 111 Sleduje návěstidlo 111
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 112) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 1.

LNCV HodnotaVýznam
0 112 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 112 Sleduje návěstidlo 112
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 113) pro „Traťový oddíl s hlášením stavu oddílu” staniční koleje 5.

LNCV HodnotaVýznam
0 113 Adresa modulu
2 23 Staniční oddíl s hlášením stavu oddílu
5 2 Doba mezi postavením vlakové cesty a odjezdem vlaku (2s)
6 113 Sleduje návěstidlo 113
7 110|0 Vjezdové návěstidlo 110 na stůj - předchozí oddíl je volný
11 121 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 121
15 9 Ukládání provozních stavů

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 120) pro „Odjezdový manažer”.

LNCV HodnotaVýznam
0 120 Adresa modulu
2 10 Odjezdový manažer s náhodným výběrem kolejí
6 120 Sleduje návěstidlo 120
7 5|3 Vlaková cesta vše stůj - anulování odjezdových vlakových cest
11 122 Deaktivace modulu přijímače LISSY spínačem 122
13 110 Propojení s vjedzovým manažerem 110
15 9 Ukládání provozních stavů
20 111 Definování vazby na staniční oddíl 111 (kolej 3)
21 3|3 Vlaková cesta 3 pro odjezd ze staničního oddílu 111
22 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
30 112 Definování vazby na staniční oddíl 112 (kolej 1)
31 4|3 Vlaková cesta 4 pro odjezd ze staničního oddílu 112
32 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
40 113 Definování vazby na staniční oddíl 113 (kolej 5)
41 35|3 Vlaková cesta 35 pro odjezd ze staničního oddílu 112
42 20000 Adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 13) pro obsluhu staničních kolejí 5 a 6 skrytého nádraží. Jeden LISSY přijímač ve spínacím režimu s nezávislými senzory obsluhuje dvě koleje.

LNCV HodnotaVýznam
0 13 Adresa modulu a zároveň adresa prvního senzoru
1 113 Adresa druhého senzoru
2 3 Spínání jednotlivými nezávislými senzory
Stanovení adres lokomotiv oprávněných vykonávat příkazy
80 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
81 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
82 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
83 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
84 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
85 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
86 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
87 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
88 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
89 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
Příkazy pro vjezd vlaku na kolej 5 a přípravu vlakové cesty pro odjezd z koleje 6
90 120|0 1. senzor - návěstidlo 120 na stůj
91 5|1 1. senzor - kolej 5 uvolnit
92 0 1. senzor - kolej 6 aktivovat (netřeba vykonávat žádný příkaz)
93 12|1 1. senzor - příkaz pro přehození přestavníků
94 112|1 1. senzor - předchozí návěstidlo 112 na volno
Příkazy pro vjezd vlaku na kolej 6 a přípravu vlakové cesty pro odjezd z koleje 7
95 120|0 2. senzor - návěstidlo 120 na stůj
96 0 2. senzor - kolej 6 uvolnit (netřeba vykonávat žádný příkaz)
97 7|0 2. senzor - kolej 7 aktivovat
98 12|1 2. senzor - příkaz pro přehození přestavníků
99 112|1 2. senzor - předchozí návěstidlo 112 na volno

Programovací tabulka LISSY přijímače (68610 adresa 14) pro obsluhu staničních kolejí 7 a 8 skrytého nádraží. Jeden LISSY přijímač ve spínacím režimu s nezávislými senzory obsluhuje dvě koleje.

LNCV HodnotaVýznam
0 14 Adresa modulu a zároveň adresa prvního senzoru
1 114 Adresa druhého senzoru
2 3 Spínání jednotlivými nezávislými senzory
Stanovení adres lokomotiv oprávněných vykonávat příkazy
80 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
81 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
82 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
83 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
84 20000 1. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
85 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
86 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
87 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
88 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
89 20000 2. senzor - adresy lokomotiv ==> všechny lokomotivy (všeobecná adresa)
Příkazy pro vjezd vlaku na kolej 7 a přípravu vlakové cesty pro odjezd z koleje 8
90 120|0 1. senzor - návěstidlo 120 na stůj
91 7|1 1. senzor - kolej 7 uvolnit
92 8|0 1. senzor - kolej 8 aktivovat
93 12|1 1. senzor - příkaz pro přehození přestavníků
94 112|1 1. senzor - předchozí návěstidlo 112 na volno
Příkazy pro vjezd vlaku na kolej 8 a přípravu vlakové cesty pro odjezd z koleje 5
95 120|0 2. senzor - návěstidlo 120 na stůj
96 8|1 2. senzor - kolej 8 uvolnit
97 5|0 2. senzor - kolej 5 aktivovat
98 12|1 2. senzor - příkaz pro přehození přestavníků
99 112|1 2. senzor - předchozí návěstidlo 112 na volno

Programovací tabulka spínacího modulu (63410 adresa 3) pro obsluhu analogových prvků (relé napájení srdcovek a přestavníků výhybek) skrytého nádraží zůstává beze změny.Další informační zdroje:

 

WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Creative Commons License

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

 • Aktualizováno: 16.1.2016
 • Celkem přečteno: 3443x
 • Naposledy: 06.04.2020

Oblíbenost Oblíbenost


Reportáž Poslední navštívené reportáže