film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 5. 12. 2021 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Zvláštní vlaky na Čiernohronské železnici - sobotní jízdy 27.1.2018Zvláštní vlaky na Čiernohronské železnici   Zimy jsou v posledních letech stále mírnější a uspořádat zajímavou akci v tomto ročním období s předpokladem, že příroda bude zakryta sněhovou peřinou, je skutečně sázkou do loterie. Jednou z mnoha možností je přesunout se do míst, kde by sníh fakt mohl v zimě být - Horehronie. Mnozí už tuší, že tentokrát zamíříme na poněkud užší rozchod, 760 mm původně lesní Čiernohronské železnice v Čiernom Balogu a okolí.

  Doprava dřeva z Horehroní byla po několik století doménou vodních toků. Stávající bystřiny v okolních údolích nebyly pro splavování dřeva moc vhodné. Bylo nutné koryta upravovat a budovat vodní nádrže k zajištění dostatku vody pro splavení vytěženého dřeva, kulatiny, spíše kratších polen. Úzkorozchodná železnice s rozchodem 750 mm si vydobyla svoje místo již v roce 1878 při dopravním spojení mezi železárnami v Podbrezové a slévárnou v Hronci. Původní plány lesní železnice počítaly s vybudováním spojení mezi pilami v Čiernom Balogu a Hronci a s napojením na normálněrozchodnou železnici v Podbrezové. První část trati z Čierneho Baloga do Hronca byla dána do provozu v roce 1909 a železnice měla maďarský název Feketegaramvölgyi Vasút (F.G.V.), přeloženo jako „Dráha v údolí Čierného Hronu“. Následná dostavba trati z Hronca do Podbrezové si vyžádala změnu v projektu. Kvůli rozvoji hutí v Podbrezové došlo mezitím k posunutí železniční stanice a napojení lesní železnice kvůli stísněným podmínkám muselo být provedeno jinak. V roce 1910 byla z Chatimechu vybudována normálněrozchodná vlečka do Hronca vedená paralelně se zmiňovanou hutní úzkorozchodnou tratí a v Hronci bylo vybudováno překladiště mezi lesní železnicí a normálněrozchodnou vlečkou. Další rozšiřování sítě lesní železnice nebylo přerušeno ani během 1. světové války, kdy byli na zemních pracích nasazeni především váleční zajatci. V nově vniklé Československé republice byla lesní železnice přejmenována na Čiernohronskou lesní dráhu (Č.H.L.D.) a neustávalo ani budování dalších odboček do okolních údolí. Délka všech tratí lesní železnice dosáhla úctihodných 132 km. V letech 1927 - 1962 byla v úseku Čierny Balog - Hronec zavedena osobní doprava. Bohužel ani tato lesní dráha nemohla odolávat dostupné a operativní automobilové dopravě. Postupně v 60. letech začalo docházet k omezování provozu, redukci železniční sítě a 31. prosince 1982 byl provoz ukončen na zbývajících 36 km trati. Z nařízení vlády SSR měla být lesní železnice do konce roku 1985 kompletně zlikvidována.

  Ještě v roce 1982 se díky nadšencům podařilo lesní železnici zapsat na seznam státních kulturních památek. V roce 1983 vznikl ve Vydrovské dolině bezplatný pracovní tábor „Strom života“, jehož brigádníci pomáhají při obnově železničky. Slavnostní zahájení obnoveného provozu na lesní železnici, výletních vlaků pro veřejnost, bylo 1. května 1992. Centrum Čiernohronské železnice je v Čiernom Balogu, odkud jsou vypravovány výletní vlaky pro veřejnost. Pro letošní rok 2018 jsou v nabídce tyto vlaky:

  • „Výlet Hrončianskou dolinou“ - výletní vlaky červené trasy na nejdelším 12 km úseku trati z Čierneho Baloga do Chvatimechu jsou od letošního roku vedeny pouze do 5 km vzdálené výhybny Šánské. Dlouhodobě zhoršující se stav trati, nedostatek financí a obtížná dostupnost terénu při opravách si vynutily omezení provozu vlaků pro veřejnost nejdříve v úseku Hronec - Chvatimech a nyní i v dalším úseku trati Šánské - Hronec.
  • „V ústrety Lesníckemu skanzenu“ - výletní vlaky zelené trasy do Vydrovské doliny v celém 4 km úseku Čierny Balog - Pred Obrubovanskú. V loňském roce byla dokončena oprava trati vedeném Lesníckym skanzenom.
  • „Dedinou popod Pustý vrch“ - výletní vlaky modré trasy v 4 km úseku Čierny Balog - Dobroč.

  Hlavní výletní sezóna je od 30. června do 2. září. V tomto období budou jezdit vlaky na všech trasách. Ve vedlejší sezóně od 30. března do 29. června a od 3. září do 15. září budou vlaky vypravovány jen na zelené trase „V ústrety Lesníckemu skanzenu“ a pro min. 3 osoby. Podrobné podmínky jsou uvedeny na skládacím letáčku. Mimo tyto vypravované sezónní výletní vlaky je taktéž možné si objednat mimořádný vlak kdykoliv po celý rok.

  Vraťme se však k jízdám našich zvláštních vlaků. V sobotu dopoledne nás čekala projížďka v úseku tratí Čierny Balog - Šánské a Čierny Balog - Dobroč. Vozby vlaků se zhostily parní lokomotivy U35.901 s číslem „1“ a U35.902 s číslem „5“ se soupravou prázdných oplenových vozů. Soupravy vlaků se v průběhu dne měnily dle rozpisu. Ranního obratu na výhybnu Šánské se zhostila parní lokomotiva „1“ a po návratu do Čierneho Baloga byla do soupravy jako nečinná připojena parní lokomotiva „5“. Sněhová nadílka nás potěšila a obě parní lokomotivy byly při jízdě zahaleny kouřem a párou. Polední přestávka na oběd určitě přišla všem vhod. V odpolední části programu nás čekala jízda z Čierneho Baloga do výhybny Korytárske s četnými fotozastávkami. Ve výhybně Korytárske nás ještě čekalo společné noční focení obou parních lokomotiv.

  Průběh sobotních jízd zvláštních vlaků je zdokumentován v sestřihu několika záběrů zachycujících průběh celé akce. Přestože se ráno objevily nečekané technické problémy a zdárný průběh akce byl ohrožen, organizační tým zvládl situaci na výbornou. Jízdy nákladních vlaků jsou určitě zajímavé a v zimním období mají navíc zvláštní, neopakovatelnou atmosféru.Další informační zdroje:

Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 283 MB
 1   Čierny Balog avi 2,7 MB wmv 2,6 MB
 2   Odjezd z výhybny Šánské avi 9,0 MB wmv 8,4 MB
 3   Odjezd z výhybny Šánské avi 8,5 MB wmv 7,9 MB
 4   Odjezd z výhybny Šánské avi 8,4 MB wmv 7,7 MB
 5   Čierny Balog avi 9,4 MB wmv 8,9 MB
 6   Odjezd z Čierneho Baloga avi 6,7 MB wmv 6,5 MB
 7   Odjezd z Čierneho Baloga avi 10,2 MB wmv 9,3 MB
 8   Odjezd z Čierneho Baloga avi 6,6 MB wmv 6,2 MB
 9   V úseku Čierny Balog - ihrisko avi 9,2 MB wmv 8,5 MB
 10   V úseku Čierny Balog - ihrisko avi 9,2 MB wmv 8,3 MB
 11   V úseku Čierny Balog - ihrisko avi 7,8 MB wmv 7,3 MB
 12   Ihrisko avi 7,4 MB wmv 6,9 MB
 13   Ihrisko avi 8,2 MB wmv 7,9 MB
 14   V úseku ihrisko - Dobroč avi 10,8 MB wmv 10,1 MB
 15   V úseku ihrisko - Dobroč avi 6,6 MB wmv 6,2 MB
 16   Vjezd do Dobroče avi 12,0 MB wmv 10,8 MB
 17   V úseku Dobroč - Korytárske avi 9,8 MB wmv 8,7 MB
 18   V úseku Dobroč - Korytárske avi 11,5 MB wmv 10,2 MB
 19   V úseku Dobroč - Korytárske avi 7,3 MB wmv 6,7 MB
 20   V úseku Dobroč - Korytárske avi 10,3 MB wmv 9,7 MB
 21   Korytárske - podvečerní momentky avi 10,8 MB wmv 10,0 MB
 Kompletní videogalerie ve formátu DVD  cierny_balog_20180127.iso 1,1 GB
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  cierny_balog_20180127_avchd.iso 2,1 GB
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  cierny_balog_20180127_sd.exe 2,1 GB


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Creative Commons License

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 12.3.2018
  • Celkem přečteno: 4476x
  • Naposledy: 06.12.2021

Oblíbenost Oblíbenost


Reportáž Poslední navštívené reportáže